KPAH mở chức năng Bang Hội

Sau một thời gian chờ đợi cuối cùng chức năng Bang Hội cũng đã hoàn thành, thời gian cập nhật phiên bản OpenBeta 83h chiều ngày mai 18/4/2014. Chức năng bang hội sẽ được làm mới bởi những điểm chính sau:
khi phach anh hung
1. Thành lập bang hội
– Để thành lập bang hội người chơi phải hội đủ một số điều kiện sau :
+ Nhân vật trực tiếp thành lập bang hội phải từ Level 30 trở lên
+ Phải có Lệnh bài tạo bang
+ Phải có 1.000.000 xu
– Sau đó vào mục bang hội trong menu để tiến hành tạo bang.
– Tên bang hội không được vi phạm với nội quy của trò chơi, nếu phát hiện bang hội nào vi phạm sẽ tiến hành giải tán bang hội đó.
– Biểu tượng bang hội sẽ do người chơi tự chọn trong thư viện có sẵn.
– Bang hội khởi tạo thành công sẽ có Level 1 , bang chủ được quyền mời nhiều nhất 15 người vào bang. Trong thời gian 7 ngày sau khi tạo bang nếu không có đủ 5 thành viên bang hội sẽ tự động giải tán.
– Mỗi lần bang thăng 1 cấp Level sẽ tăng số người có thể mời thêm 5 người, nhưng tổng số người cao nhất của một bang luôn là 100 người.
2. Thăng cấp bang hội
– Để thăng cấp bang hội cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau :
+ Nâng cấp các loại kiến trúc bang hội được yêu cầu
+ Bang chủ phải đáp ứng yêu cầu về Lv để được thăng cấp bang
+ Có đủ số tiền được yêu cầu
– Có 4 loại lệnh bài Long-Lân-Quy-Phụng dùng để phục vụ cho việc nâng cấp kiến trúc trong bang hội. Các khối lệnh bài này có thể tìm được trong khi đánh quái hoặc có thể mua tại Shop bang hội.
– Cấp độ bang hội càng cao thì lợi ích cũng sẽ càng nhiều.
– Các thành viên trong bang có thể đóng góp lệnh bài, xu, hoàn hồn đơn … tại nhà quản lý bang hội để bang chủ thực hiện nâng cấp bang hội hoặc dùng vào việc tham gia các chức năng bang hội.
3. Các kiến trúc trong map bang hội
a.Nhà quản lý bang hội
– Quản lý thông tin bang hội, là nơi bang chủ thực hiện thăng cấp bang hội.
– Là nơi tiếp nhận các vật phẩm mà thành viên cống hiến cho bang.
b. Nhà thợ rèn
– Cấp độ kiến trúc càng cao xác xuất thành công khi cường hóa trang bị càng cao, và giá vật phẩm mua tại đây cũng có giá tốt hơn ở bên ngoài.
c. Nhà trang bị
– Cấp độ kiến trúc càng cao giá vật phẩm mua tại đây sẽ càng rẻ hơn so với bên ngoài
d. Shop bang hội
– Cấp độ kiến trúc càng cao vật phẩm được bán tại shop bang hội sẽ càng đa dạng.
– Những vật phẩm sẽ bán trong shop bang hội KPAH 3D gồm :
+ Lệnh bài Long – Lân – Quy – Phụng
+ Hoàn hồn đơn
+ Hoàn hồn đơn cao cấp
+ Vé giờ vàng 75% / 1h
+ Đá may mắn cấp 4
+ Đá may mắn cấp 5
+ Đá cường hóa
+ LKD 60%
+ LKD 70%
e. Cây thần
– Cấp 1 cây chỉ xuất hiện 3 quả gồm : quả vàng, quả bạc1 quả thường.
– Cấp 2 cây sẽ tăng thêm 1 quả thường, cấp 4 cây sẽ tăng thêm 1 quả thường, tương ứng cho các cấp 6, 8, 10.
– Trái thường thời gian chín so với trái vàng và bạc sẽ nhanh hơn nhưng vật phẩm nhận được từ trái thường cũng kém giá trị hơn
– Một ngày người chơi có thể tăng tốc thời gian chín cho trái thường 6 lần miễn phí
– Đối với trái vàng và bạc cần phải có bình tăng tốc đặc biệt, có thể mua tại cửa hàng
Quả thường sẽ random trong các loại quà sau :
+ Exp từ 3.000 – 50.000
+ Xu từ 1.000 – 5.000
+ Đá may mắn cấp 4 – 3 viên
+ Đá may mắn cấp 5 – 3 viên
+ Đá cường hóa 3 viên
+ LKD 60% 1 bình
+ LKD 70% 1 bình
Quả bạc random trong các loại quà sau
+ 50.000 exp
+ 10.000 xu
+ Nhân sâm tăng 1% exp
+ Trang bị xanh dương
+ Vé giờ vàng 50% – 1 giờ
+ Hồn hoàn đan
+ Hồn hoàn đan cao cấp
+ LKD 70% 10 bình
+ Đá may mắn cấp 5 – 10 viên
+ Đá cường hóa 20 viên
Quả vàng random trong các loại quà sau
+ 100.000 exp
+ 20.000 xu
+ Nhân sâm tăng 1% exp
+ Trang bị xanh dương
+ Trang bị đỏ
+ Vé giờ vàng 100% – 24 giờ (thoát game vẫn tính giờ)
+ Đá may mắn 50%
+ Hồn hoàn đan cao cấp
+ Hồn hoàn đan đặc biệt
+ LKD 70% 20 bình
+ Đá may mắn cấp 5 – 20 viên
+ Đá cường hóa 40 viên
f. Nhà Boss
– Cấp độ kiến trúc càng cao sẽ gọi được nhiều loại boss hơn và vật phẩm rơi ra từ boss cũng đa dạng hơn, tỉ lệ rơi ra đồ màu cũng cao hơn.
– Một lần chỉ có thể gọi 1 boss, tổng số boss có thể gọi ra trong 1 ngày là 3
– Hoàn Hồn Đơn có thể mua tại cửa hàng hoặc nhặt được khi đánh quái, săn Boss
– Khi sử dụng Hoàn Hồn Đơn cao cấp sẽ x2 % đồ màu có thể rơi
– Ngoài ra còn có Hoàn Hồn Đơn siêu cấp khi sử dụng sẽ gọi ra được boss mạnh nhất có thể tại cấp độ của bang. Đây là vật phẩm không bán, đánh quái không rơi, chỉ có trong sự kiện.
– Nhà boss từ cấp 4 trở đi khi đánh chết boss sẽ có khả năng rơi ra đồ đỏ.
– Nhà boss từ cấp 7 trở đi khi đánh chết boss sẽ có khả năng rơi ra đồ xanh lá.
Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive