1. Hướng dẫn cài đặt game
  • Click vào đường link Tải miễn phí của game cần cài đặt.
  • Chờ cho đến khi điện thoại tải xong và hỏi bạn có đồng ý cài đặt không?
  • Bấm nút OK hoặc Install để bắt đầu cài đặt.
  • Điện thoại sẽ tự động cài đặt và thông báo cho bạn khi việc cài đặt kết thúc.
2. Hướng dẫn chơi game
  • Sau khi tải game về rồi cài đặt chúng, sau đó hãy bắt đầu nghĩ về một tài khoản nào đó mà hấp dẫn nhé.
  • Bắt đầu tạo tài khoản với cái tên bạn vừa nghĩ ra.
  • Sau khi tạo xong bạn cần phải kích hoạt chúng, khi đó 1 tin nhắn sms sẽ được gửi tới cho bạn và bạn đã có tài khoản ok rồi đó.
  • Lúc này bạn quay lại game và có thể chơi chúng bất cứ lúc nào. Chúc bạn chơi game vui vẻ nhé.