Thiên Thần Truyện Thăng cấp nhận quà

Thăng Cấp Nhận Quà
Thời gian: Từ 10h00 ngày 23/04/2014
Nội dung:
Trong thời gian diễn ra sự kiện, các chiến thần khi đạt các cấp độ 10 sẽ được nhận túi quà Tân Thủ, sử dụng túi tân thủ sẽ nhận được nhiều vật phẩm hỗ trợ hữu ích.
Phần thưởng
Đạt cấp 10: Một bộ trang bị Tân thủ + 100 Vinh Dự + 100.000 Bạc.
Đạt cấp 20: Sách chế tạo vũ khí Sắt (cấp 20) + 1 Thuốc Sức Mạnh cấp 1 + 1 Thuốc Trí Lực cấp 1 + 1 Thuốc Tốc Độc cấp 1 + 200 Vinh Dự + 200.000 Bạc.
Đạt cấp 30: Sách chế tạo vũ khí Bạc (cấp 30) + 1 Thuốc Sức Mạnh cấp 2 + 1 Thuốc Trí Lực cấp 2 + 1 Thuốc Tốc Độc cấp 2 + 400 Vinh Dự + 300.000 Bạc.
Đạt cấp 40: Sách chế tạo vũ khí Vàng (cấp 40) + 1 Thuốc Sức Mạnh cấp 3 + 1 Thuốc Trí Lực cấp 3 + 1 Thuốc Tốc Độc cấp 3 + 800 Vinh Dự + 400.000 Bạc.
Quà Nạp Lần Đầu
Thời gian: Từ 10h00 ngày 23/04/2014
Nội dung:
Trong thời gian diễn ra sự kiện, các chiến thần khi lần đầu tiên tăng cấp VIP sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.
Nhận thưởng tại giao diện Event Hot.
Phần Thưởng: 300.000 Bạc + 200 Thể Lực.
Đăng nhập nhận thưởng
Thời gian: Từ 10h00 ngày 23/04/2014
Nội dung:
Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày khi các Chiến Thần online đăng nhập vào game có thể vào giao diện Thưởng để nhận quà.
Phần Thưởng Ngày
Ngày 1: 10 Vàng + 10 Thể Lực + 100 Uy Danh.
Ngày 2: 15 Vàng + 15 Thể Lực + 200 Uy Danh + 1 Thẻ EXP 2.
Ngày 3: 20 Vàng + 20 Thể Lực + 300 Uy Danh + 1 Thẻ EXP 3 + 1 Thẻ Bạc 3.
Ngày 4: 25 Vàng + 25 Thể Lực + 400 Uy Danh + 1 Thẻ EXP 4 + 1 Thẻ Bạc 4.
Ngày 5 trở đi: 30 Vàng + 30 Thể Lực + 500 Uy Danh + 1 Thẻ EXP 4 + 1 Bùa Cầu Bảo.
 
Phần Thưởng Bạc Theo Level
VIP3: 100.000 Bạc + 30 Thể Lực + 500 Uy Danh + 500 Vinh Dự.
VIP4: 200.000 Bạc + 40 Thể Lực + 600 Uy Danh + 1.000 Vinh Dự.
VIP5: 300.000 Bạc + 50 Thể Lực + 700 Uy Danh + 1.500 Vinh Dự.
VIP6: 400.000 Bạc + 60 Thể Lực + 800 Uy Danh + 2.000 Vinh Dự.
VIP7: 500.000 Bạc + 70 Thể Lực + 900 Uy Danh + 3.000 Vinh Dự.
VIP8: 600.000 Bạc + 180 Thể Lực + 1.000 Uy Danh + 5.000 Vinh Dự.
VIP9: 700.000 Bạc + 190 Thể Lực + 1.100 Uy Danh + 8.000 Vinh Dự.
VIP10: 800.000 Bạc + 200 Thể Lực + 1.200 Uy Danh + 10.000 Vinh Dự.
VIP11: 1.000.000 Bạc + 220 Thể Lực + 1.500 Uy Danh + 20.000 Vinh Dự.
VIP12: 1.500.000 Bạc + 250 Thể Lực + 1.800 Uy Danh + 30.000 Vinh Dự.
Online nhận thưởng 
Thời gian: Từ 10h00 ngày 23/04/2014
Nội dung:
Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày khi các chiến thần online đến thời gian nhất định sẽ nhận được phần thưởng. Nhận Quà tại giao diện Thưởng.
Phần Thưởng
Sau 2 phút: 1.000 Bạc.
Online tiếp 5 phút: 2.000 Bạc.
Online tiếp 10 phút: 4.000 Bạc.
Online tiếp 15 phút: 6.000 Bạc.
Online tiếp 15 phút: 8.000 Bạc.
Online tiếp 15 phút: 10.000 Bạc + 5 Thể Lực.
Online tiếp 15 phút: 15.000 Bạc + 5 Thể Lực.
Online tiếp 15 phút: 20.000 Bạc + 5 Thể Lực + 5 Vàng
Online tiếp 30 phút: 30.000 Bạc + 10 Thể Lực + 10 Vàng
Khởi đầu may mắn 
Thời gian: Từ 10h00 ngày 23/04/2014 đến ngày 25/04/2014
Nội dung:
Trong thời gian diễn ra sự kiện, các chiến thần mỗi lần nạp thẻ vào game sẽ được nhận thưởng tương ứng với mệnh giá đã nạp.
Lưu ý:
Các chiến thần nạp bao nhiêu lần sẽ nhận thưởng bấy nhiêu lần và không hạn chế số lần nhận thưởng.
Chỉ áp dụng với các mệnh giá thẻ trong chương trình.
Phần Thưởng
Nạp 1 lần 100 Vàng: 10 Vàng.
Nạp 1 lần 200 Vàng: 20 Vàng + 100 Uy Danh.
Nạp 1 lần 500 Vàng: 75 Vàng + 200 Uy Danh.
Nạp 1 lần 1.000 Vàng: 200 Vàng + 300 Uy Danh + 100.000 Bạc.
Nạp 1 lần 2.000 Vàng: 500 Vàng + 400 Uy Danh + 300.000 Bạc.
Nạp 1 lần 5.000 Vàng: 2.000 Vàng + 500 Uy Danh + 500.000 Bạc.
Túi quà thể lực 
Thời gian: Từ 10h00 ngày 23/04/2014
Nội dung:
Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày vào các mốc thời gian 12h30 và 18h30, tất cả các chiến thần sẽ được hệ thống tặng 20 điểm Thể Lực.
Phần quà sẽ được gửi vào giao diện Thưởng của các chiến thần.
Phần Thưởng: 20 Thể Lực.
Túi quà tân thủ 
Thời gian: Từ 10h00 ngày 23/04/2014
Nội dung:
Trong 3 ngày đăng nhập đầu tiên các chiến thần sẽ được nhận quà hỗ trợ giúp tân thủ mau chóng trở thành VIP và đạt được nhiều quyền lợi hơn.
Các chiến thần có thể nhận quà tại giao diện Thưởng trong game.
Phần Thưởng: Mỗi ngày nhận 100 Vàng và 100 điểm VIP.
Lên VIP nhận quà
Thời gian: Từ 10h00 ngày 23/04/2014 đến ngày 22/05/2014
Nội dung:
Trong thời gian diễn ra sự kiện, các chiến thần khi đạt cấp VIP sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Lưu ý: Khi đạt cấp VIP cao hơn, bạn vẫn có thể nhận những phần thưởng ở các mức VIP thấp hơn nếu chưa nhận.
Phần Thưởng
Đạt VIP2: 1 Thẻ EXP 2 + 5.000 Vinh Dự.
Đạt VIP3: 1 Thẻ EXP 3 + 10.000 Vinh Dự.
Đạt VIP4: 1 Thẻ EXP 4 + 15.000 Vinh Dự + 1 Đá Hiền Giả (Dùng trong tính năng Đá).
Đạt VIP5: 1 Thẻ EXP 5 + 20.000 Vinh Dự + 2 Đá Hiền Giả (Dùng trong tính năng Đá).
Đạt VIP6: 1 Thẻ EXP 6 + 30.000 Vinh Dự + 2 Đá Hiền Giả (Dùng trong tính năng Đá).
Đạt VIP7: 1 Thẻ EXP 7 + 50.000 Vinh Dự + 3 Đá Hiền Giả (Dùng trong tính năng Đá).
Đạt VIP8: 2 Thẻ EXP 7 + 80.000 Vinh Dự + 3 Đá Hiền Giả (Dùng trong tính năng Đá).
Đạt VIP9: 3 Thẻ EXP 7 + 100.000 Vinh Dự + 4 Đá Hiền Giả (Dùng trong tính năng Đá).
Đạt VIP10: 4 Thẻ EXP 7 + 150.000 Vinh Dự + 4 Đá Hiền Giả (Dùng trong tính năng Đá).
Đạt VIP11: 4 Thẻ EXP 7 + 200.000 Vinh Dự + 5 Đá Hiền Giả (Dùng trong tính năng Đá).
Đạt VIP12: 4 Thẻ EXP 7 + 500.000 Vinh Dự + 5 Đá Hiền Giả (Dùng trong tính năng Đá).
Lưu ý: Giải thưởng được áp dụng cho từng server.
Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive