Tào Tháo Truyện Khai mở Server Thái Sử Từ: 10h10 Ngày 15/5

Tao thao truyen đang bước vào giai đoạn tăng tốc khi nhân tài xuất hiện nhiều như sao, những cuộc chiến, chạy đua thứ hạng liên tiếp bùng nổ trên tất cả các máy chủ và mọi thành chủ đều chuẩn bị lực lượng đối mặt với những thử thách, chờ ngày giao tranh.

Máy chủ Thái Sử Từ khai mở sẽ là cơ hội cho các thành chủ mới thể hiện bản thân. Tào chúa công xin hoan hỉ thông báo như sau:

TÀO THÁO TRUYỆN KHAI MỞ SERVER THÁI SỬ TỪ

10:10 NGÀY 15/05

01 popup TTT  Khai mở Server Thái Sử Từ: 10h10 Ngày 15/5

NẠP THẺ TẶNG 100% BẠC

Thời gian: 15/05– 16:00 ngày 19/05

Nội Dung:
Trong thời gian hoạt động, thành chủ Tào Tháo Truyện khi nạp thành công bất kỳ thẻ mệnh giá nào sẽ lập tức nhận được 100% Bạc.

Nạp 1 vàng tặng 1 bạc.
Hướng dẫn:
Nạp thẻ nhận được thêm bạc tặng.
Phần thưởng:
Nạp 1 vàng tặng 1 bạc.

Các thành chủ có thể Tai Game Tao Thao Truyen tại đây.

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive