NẠP MANA TẶNG NGỌC

Kính thưa thủ trưởng, Sự kiện này sẽ được tổ chức lần nữa để giúp các thủ trưởng được thỏa thích đi farm mà vẫn được lời. Thời gian: 11/04 đến hết 13/04 Đối tượng: Tất cả thủ trưởng Nội dung: Trong thời gian sự kiện, mỗi lần nạp mana các thủ trưởng sẽ nhận […]

Continue reading