Gỡ bỏ game

  • Đầu tiên bạn truy cập vào Menu/Settings chọn thẻ Applications
  • Chọn tiếp mục Manage Applications và tìm ứng dụng cần gỡ bỏ trong danh sách xổ xuống
  • Bạn có thể tuỳ chọn gỡ bỏ toàn bộ với Clear data, Clear cache, Clear defaults.
  • Bấm nút Uninstall để gỡ bỏ cài đăt và chờ đến khi kết thúc.