Wild Fire – game online 3D thuộc thể loại MOBA

Tổng thể mà nói, Wild Fire là một game MOBA 3D tương đối mới mẻ và có điểm lôi cuốn riêng. Trò chơi có nền tảng đồ họa tương đối tốt, phong cách thiết đẹp, song hành cùng với một hệ thống gameplay có nhiều điểm casual khi giản hóa nhiều tính năng khiến người chơi mới dễ dàng tiếp cận, kết hợp cơ chế chiến đấu mang tính chất hành động, rất kích thích.

Continue reading