Cập nhật chức năng mới với khu vườn địa đàng

Đến với game Khu Vuon Dia Dang Bạn đã từng biết đến một game trồng cây trên mặt đất-vua nông trại một game rất hấp dẫn bởi bạn sẽ được trồng trọt những loại cây của mình trên những tầng mây khác hẳn với những game trồng trọt dưới đất khác, vẫn là việc trồng cây bây […]

Continue reading